Par apmaksu

Maksājumu informācija

Preces cena tiek noteikta Pirkuma veikšanas brīdī Eiro valūtā (EUR).
Interneta veikalā visu Preču cenas ir norādītas ar PVN.
Preču piegādes pakalpojumu izmaksas nav iekļautas norādītajā Preces cenā.
Kopējā Pirkuma summa sastāv no visu Preču cenu summas un piegādes izdevumu summas.
Pirkuma apmaksu klients veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu.
Pirkuma apmaksu klients veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu.
Pirkuma apmaksas iespējas:
- Apmaksa ar bankas izsniegtu maksājumu karti Preces pasūtīšanas brīdī
- Apmaksa ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu saskaņā ar izrakstītu rēķinu, kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi (var būt priekšapmaksa vai pēcapamaksa).

Apmaksas veidi

Internetbanka
visa mastercard
Bankas pārskaitījums

ED.LV © 2024